Pomocnik Historyczny

Ustawodawstwo społeczne

Polityka społeczna II Rzeczpospolitej

Zbiórka pieniędzy pod hasłem „Gwiazdka dla dzieci bezrobotnych”, Warszawa, grudzień 1937 r. Zbiórka pieniędzy pod hasłem „Gwiazdka dla dzieci bezrobotnych”, Warszawa, grudzień 1937 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Relatywnie biedne państwo starało się być aktywne w obszarze praw pracowniczych, opieki i ubezpieczeń społecznych.
Obchody 10-lecia żłobka w Dąbrowie Górniczej, 1931 r.Narodowe Archiwum Cyfrowe Obchody 10-lecia żłobka w Dąbrowie Górniczej, 1931 r.

Stosunki pracy. Fundamentalne znaczenie dla regulacji stosunków pracy w II RP miał ogłoszony 7 listopada 1918 r. manifest rządu lubelskiego. Zapisana w nim zasada ośmiogodzinnego dnia pracy była nowoczesnym standardem, do którego realizacji wzywali socjaldemokraci w całej Europie. Deklaracja rządu została potwierdzona przez parlament w przyjętej w 1919 r. ustawie. Określała ona czas pracy w wymiarze tygodniowym na 46 godzin (w tym mieściła się tzw. angielska sobota z sześciogodzinną dniówką).

Pomocnik Historyczny „Niepodległość 1918” (100136) z dnia 27.08.2018; Dzieło; s. 123
Oryginalny tytuł tekstu: "Ustawodawstwo społeczne"
Reklama