Pomocnik Historyczny

Stanisław Skalski (1916–2004)

W kabinie myśliwca, Coolham, maj 1944 r. Skalskiemu zaliczono 18 zestrzelonych samolotów niemieckich, 2 zestrzelone zespołowo i 2 prawdopodobnie oraz 4 i ¹⁄³ uszkodzonego. W kabinie myśliwca, Coolham, maj 1944 r. Skalskiemu zaliczono 18 zestrzelonych samolotów niemieckich, 2 zestrzelone zespołowo i 2 prawdopodobnie oraz 4 i ¹⁄³ uszkodzonego. BEW
Gen. Stanisław Skalski z prezydentem Lechem Wałęsą podczas uroczystości przekazania sztandaru PSP na Zachodzie delegacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, plac Piłsudskiego w Warszawie, 4 września 1992 r.Janusz Mazur/PAP Gen. Stanisław Skalski z prezydentem Lechem Wałęsą podczas uroczystości przekazania sztandaru PSP na Zachodzie delegacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, plac Piłsudskiego w Warszawie, 4 września 1992 r.

Zajmuje pierwsze miejsce na tzw. liście Bajana – rankingu zestrzeleń dokonanych przez polskich pilotów w czasie II wojny. Urodził się 27 listopada 1915 r. w Kodymie na Ukrainie, tuż przy granicy z Turcją. Ojciec, agronom, przed I wojną zarządzał majątkiem księcia Trubeckiego. W czasie wojny rodzina przeniosła się pod Zbaraż, a po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości do Dubna, gdzie Szymon Skalski pracował jako urzędnik państwowy, awansując do stanowiska wicestarosty. Tam właśnie przyszły as myśliwski ukończył gimnazjum realne i zdał egzamin maturalny w 1933 r.

Pomocnik Historyczny „Lotnicy” (100139) z dnia 28.10.2018; Wspaniała dwunastka; s. 43
Reklama