Pomocnik Historyczny

Autorzy

Cztery polskie tomy „Polsko-niemieckich miejsc pamięci”, do których odwołujemy się w tym „Pomocniku Historycznym”, ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar. Cztery polskie tomy „Polsko-niemieckich miejsc pamięci”, do których odwołujemy się w tym „Pomocniku Historycznym”, ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

Włodzimierz Borodziej – prof. dr hab., pracownik Zakładu Historii XX w. Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii najnowszej.

Hans-Jürgen Bömelburg – profesor historii Europy ŚrodkowoWschodniej w Giessen, współprzewodniczący polsko-niemieckiej konferencji podręcznikowej, w latach 1999–2002 zastępca dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Piotr Buras – politolog i publicysta, dyrektor warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations, 2018–19 non-resident fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Wstęp; s. 5
Reklama