Pomocnik Historyczny

Autorzy

Cztery polskie tomy „Polsko-niemieckich miejsc pamięci”, do których odwołujemy się w tym „Pomocniku Historycznym”, ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar. Cztery polskie tomy „Polsko-niemieckich miejsc pamięci”, do których odwołujemy się w tym „Pomocniku Historycznym”, ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

Włodzimierz Borodziej – prof. dr hab., pracownik Zakładu Historii XX w. Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w historii najnowszej.

Hans-Jürgen Bömelburg – profesor historii Europy ŚrodkowoWschodniej w Giessen, współprzewodniczący polsko-niemieckiej konferencji podręcznikowej, w latach 1999–2002 zastępca dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Piotr Buras – politolog i publicysta, dyrektor warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations, 2018–19 non-resident fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Hans Henning Hahn – historyk Niemiec i Europy Wschodniej, emerytowany profesor uniwersytetu w Oldenburgu, wcześniej wykładał w Heidelbergu, Warszawie, Bielefeld, Kolonii i Getyndze, współredaktor największego polsko-niemieckiego projektu naukowego „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”.

Gunter Hofmann – publicysta tygodnika „Die Zeit”, z wykształcenia politolog, socjolog i filozof; drukowany tu esej „Cud roku 1989” powstał na podstawie ostatniego rozdziału jego najnowszej książki „Polacy i Niemcy. Droga do rewolucji 1989” (wyd. polskie nakładem wydawnictwa Nauka i Innowacje, 2018).

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk i popularyzator wiedzy.

Adam Krzemiński – od 50 lat (gratulujemy!) publicysta POLITYKI, zajmuje się problematyką stosunków polsko-niemieckich, osobiście przez ten czas zaangażowany w dialog, porozumienie i pojednanie między oboma narodami i społeczeństwami obu państw.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Wstęp; s. 5
Reklama