Pomocnik Historyczny

Święte i przeklęte: Orzeł

Jedno z przedstawień orła Starej Rzeszy, drzeworyt Hansa Burgkmaira starszego, przełom XV/XVI w. Jedno z przedstawień orła Starej Rzeszy, drzeworyt Hansa Burgkmaira starszego, przełom XV/XVI w. BPK
Polski orzeł na pocztówce wydanej w 1905 r. w Krakowie.Polona Polski orzeł na pocztówce wydanej w 1905 r. w Krakowie.

W czasach Polski Piastów biały orzeł, zanim został symbolem państwa, był znakiem osobistym członków dynastii. W Rzeszy z kolei miał on bezpośredni związek z godnością cesarską (bywał czarny, choć i złoty); nawiązywał w ten sposób do rzymskiej przeszłości, stając się symbolem ciągłości cesarstwa od starożytności poprzez Karolingów aż po Ottonów.

U progu nowożytności w obu przypadkach wizerunek orła pomagał propagować teorie państwowe. Pieczęć majestatyczna Władysława Jagiełły obok siedzącego na tronie króla pokazuje Orła Białego w otoczeniu herbów ziem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Dwa orły; s. 12
Reklama