Pomocnik Historyczny

Paralele: Polskie Kresy/Niemiecki Wschód

Pałac w okolicach Koenigbergu (Królewca/Kaliningradu), litografia z ok. 1860 r. Pałac w okolicach Koenigbergu (Królewca/Kaliningradu), litografia z ok. 1860 r. Ullstein Bild
Dwór w Tuhanowiczach (obecnie Korczowa), fotografia z początków XX w.EAST NEWS Dwór w Tuhanowiczach (obecnie Korczowa), fotografia z początków XX w.

Dla obu narodów są źródłem mitów i nostalgii. Zawsze były tworami ruchomymi, wymykającymi się regułom geografii, ale mało który konstrukt okazał się tak żywotną, a zarazem użyteczną politycznie ideą.

W Polsce w dobie porozbiorowej Kresy nie funkcjonowały jeszcze jako miejsce pamięci. W tym sensie po raz pierwszy wykorzystał je Wincenty Pol (1807–72) w poemacie rycerskim „Mohort”, gdzie tłem zmagań tytułowego bohatera z wrogami Polski jest przestrzeń między Dniestrem a Dnieprem.

Pomocnik Historyczny „Polacy i Niemcy” (100142) z dnia 10.12.2018; Rzesza i Rzeczpospolita; s. 64
Reklama