Pomocnik Historyczny

Święte i przeklęte: Francja

Polskie i niemieckie spojrzenie na Francję

Francuski prezydent François Mitterrand i niemiecki kanclerz Helmut Kohl pod Verdun, 1984 r. Francuski prezydent François Mitterrand i niemiecki kanclerz Helmut Kohl pod Verdun, 1984 r. Getty Images

Z racji długiej historii wzajemnych kontaktów zarówno w Polsce, jak i w Niemczech powstała bardzo złożona pamięć dotycząca Francji. Jest ona pełna sprzeczności, zwłaszcza obecnie po stronie niemieckiej, której stosunek do zachodniego sąsiada trafnie oddaje słowo Hassliebe (nienawiść miłości). Z kolei w Polsce, od początku kontaktów nawiązanych z Francją, dominowała jednostronna fascynacja. Wielowiekowemu oczarowaniu towarzyszył mit wielkiej Francji.

Tak intensywne zainteresowanie ze strony Polaków powodowało, że już w XVIII w.