Pomocnik Historyczny

Bizancjum zza fasady

Marek Sobczak / Polityka
Marek Sobczak/Polityka

Na początku 2019 r. powstał nowy Kościół prawosławny – autokefaliczna (niezależna) Cerkiew ukraińska. Odkładając na bok kontekst politycznej wrogości na linii Moskwa–Kijów, zauważmy, że stało się to na mocy tomosu podpisanego przez patriarchę konstantynopolitańskiego Bartłomieja. Dekret taki nadal zachowuje formę dokumentu bizantyńskiego, a pozycja Bartłomieja wśród zwierzchników prawosławia (primus inter pares) bierze się stąd, że do XV w. konstantynopolitańskie biskupstwo znajdowało się w stolicy cesarstwa bizantyńskiego, a jego pozycja jako pierwszego po Rzymie była potwierdzona przez najważniejsze sobory Kościoła niepodzielonego.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Wstęp; s. 3
Reklama