Pomocnik Historyczny

Autorzy

Marek Sobczak / Polityka

Bartosz Awianowicz – dr hab., prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz retoryki antycznej i jej recepcji w Bizancjum oraz wczesnej nowożytności, prezes Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Krzysztof Eugeniusz Babraj – dr, kierownik działu Archeologii Śródziemnomorskiej w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, od 1985 r. nieprzerwanie uczestniczy w misjach archeologicznych w Egipcie.

Jacek Bonarek – dr hab.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Wstęp; s. 6
Reklama