Pomocnik Historyczny

Święci i mnisi

Formy kultu w Bizancjum

Klasztor św. Katarzyny w dolinie Wadi al-Dajr u stóp góry Synaj (Egipt), jeden z najstarszych z istniejących dzisiaj klasztorów chrześcijańskich. Klasztor św. Katarzyny w dolinie Wadi al-Dajr u stóp góry Synaj (Egipt), jeden z najstarszych z istniejących dzisiaj klasztorów chrześcijańskich. Alamy
W obrębie religijności bizantyńskiej rozkwitły monastycyzm, kult świętych, ich podobizn (ikon) oraz ich żywoty.
Kuszenie św. Antoniego; obraz Hieronima Boscha (z „Tryptyku Świętych Pustelników”) z ok. 1500 r.Alamy Kuszenie św. Antoniego; obraz Hieronima Boscha (z „Tryptyku Świętych Pustelników”) z ok. 1500 r.

Bizantyńska religijność. Religijność bizantyńska, której wyraźne ślady widzimy do dziś, zwłaszcza w krajach prawosławnych, sięga korzeniami IV w., kiedy po zakończeniu najbardziej krwawej fali prześladowań chrześcijaństwo nie tylko zyskało status legalnego wyznania, ale stało się religią cesarza. To wydarzenie na różne sposoby wpłynęło na religijność. Po pierwsze, chrześcijanie nabrali przekonania, że świat materialny wciąż jest sceną aktywnego działania mocy Boga i przestali postrzegać go wyłącznie jako korytarz do Królestwa Niebieskiego.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Bizancjum cz. I; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Święci i mnisi"
Reklama