Pomocnik Historyczny

Społeczna drabina

Hierarchia społeczna Bizancjum

Ubiory różnych grup społecznych w Bizancjum (od lewej: lata 400–700, 700–1000, 1000–1200); XIX-wieczne litografie Friedricha Hottenrotha. Ubiory różnych grup społecznych w Bizancjum (od lewej: lata 400–700, 700–1000, 1000–1200); XIX-wieczne litografie Friedricha Hottenrotha. AKG
Jakie były główne wyznaczniki stosunków społecznych w długich dziejach bizantyńskiego społeczeństwa?
Odważniki stosowane w handlu, średnica największego wynosi 27,7 mm, a wymiary najmniejszego 11,1x10,5 mm, VI w.Getty Images Odważniki stosowane w handlu, średnica największego wynosi 27,7 mm, a wymiary najmniejszego 11,1x10,5 mm, VI w.

Wolni i niewolni, znaczący i nieznaczący (III w.). Nadanie w 212 r. obywatelstwa niemal ogółowi ludności wolnej sprawiło, że w późnym cesarstwie rzymskim pod względem prawnym podstawowe znaczenie miał podział na wolnych i niewolnych. Liczba i znaczenie tych ostatnich nie były już tak duże, jak kilka wieków wcześniej, w związku z tym upadło znaczenie bardzo wpływowej wcześniej w Rzymie grupy wyzwoleńców. Niewolnicy żyli i pracowali na wsi i w mieście, a ich sytuacja ciągle się poprawiała przez ograniczanie praw właścicieli do ich nieludzkiego traktowania.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Bizancjum cz. II; s. 44
Oryginalny tytuł tekstu: "Społeczna drabina"
Reklama