Pomocnik Historyczny

Imperialne multi-kulti

Napływ obcokrajowców do Bizancjum

Grecka inskrypcja na nadprożu bramy w Milecie, VI w. Grecka inskrypcja na nadprożu bramy w Milecie, VI w. Getty Images
Cesarstwo bizantyńskie słusznie jest kojarzone z dominacją żywiołu greckiego, jednak jego mieszkańcy byli przedstawicielami różnych ludów i kręgów kulturowych.
Pielgrzymi bukłak z terenu Bizancjum.Getty Images Pielgrzymi bukłak z terenu Bizancjum.

Więź z kulturą łacińską. Aż do końca VI w. istniała więź wschodniego cesarstwa rzymskiego (obejmującego swym zasięgiem tereny antycznej kultury helleńskiej i języka greckiego oraz zhellenizowane krainy Wschodu) z kulturą łacińską, a łacina była językiem administracji. Po założeniu Konstantynopola w 330 r. do nowej cesarskiej siedziby przybyli synowie Konstantyna Wielkiego (306–337), jego matka, siostry, kuzyni oraz pewna liczba urzędników, współpracowników i oficerów pochodzących z łacińskiego Zachodu.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Bizancjum cz. II; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "Imperialne multi-kulti"
Reklama