Pomocnik Historyczny

Relikwiarze, biżuteria, freski

Ślady Bizancjum na ziemiach polskich

Freski w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Freski w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Mirosław P. Kruk
Głównie dzięki pierwszym Jagiellonom pozostały na ziemiach polskich niezwykle cenne okruchy prawdziwego Bizancjum.
Mozaikowy obraz Matki Boskiej Orędowniczki z krakowskiego klasztoru klarysek.Mirosław P. Kruk Mozaikowy obraz Matki Boskiej Orędowniczki z krakowskiego klasztoru klarysek.

Najstarsze tropy. Słynna jest wśród polskich mediewistów wzmianka Konstantyna VII Porfirogenety (913–959), w traktacie „O zarządzaniu państwem”, o nieochrzczonym ludzie Litziki mieszkającym nad Wisłą i o Lenzaninoi, zapewne Lędzianach. Brak jest jednak archeologicznego potwierdzenia domniemanej wczesnej akcji chrystianizacyjnej, której – zdaniem „Żywota św. Metodego” – miał poddać ów święty „potężnego księcia na Wiśle”.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Bizancjum cz. II; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Relikwiarze, biżuteria, freski"
Reklama