Pomocnik Historyczny

Kronikarze i dziejopisowie

Historycy Bizancjum

Anna Komnena dyktująca „Aleksjadę”; grafika z XX w. Anna Komnena dyktująca „Aleksjadę”; grafika z XX w. Bridgeman
Historycy bizantyńscy czerpali z wielowiekowych już wówczas tradycji, a ich dodatkowa rola polegała na zestrojeniu w jedno dwóch sposobów opisywania dziejów, które były im bliskie: grecko-rzymskiego i biblijnego.
Euzebiusz z Cezarei; grafika z cyklu „prawdziwych portretów” autorstwa Andre Theveta, XVI w.Alamy Euzebiusz z Cezarei; grafika z cyklu „prawdziwych portretów” autorstwa Andre Theveta, XVI w.

Historycy z Bizancjum. Jeśli dzisiaj wiemy tak wiele o historii Bizancjum, to dlatego, że w czasach prosperity i największych kryzysów bizantyńscy historycy w ten czy inny sposób uwieczniali przeszłość. Czasem w krótkich zestawach wzmianek, niemal pozbawionych czegokolwiek innego poza suchym faktem, czasem w opasłych księgach i bogatych literackich narracjach. Ciągłość opowieści rwie się, by potem rozwinąć na kilka alternatywnych wersji. Na pewne sprawy z rzadka tylko zwracali uwagę, innych w ogóle nie omawiali, naturalnie nie byli też bezstronni.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Bizancjum cz. II; s. 84
Oryginalny tytuł tekstu: "Kronikarze i dziejopisowie"
Reklama