Pomocnik Historyczny

Scheda i renesans

Spadkobiercy Greków

Bizantyńska lecznica; miniatura z XIV w. Bizantyńska lecznica; miniatura z XIV w. Bridgeman
Uczeni bizantyńscy, jako schrystianizowani potomkowie starożytnych Greków, byli bezpośrednimi spadkobiercami i kontynuatorami ich geniuszu naukowego.

Helleńska scheda. Ciągłość kultury helleńskiej dała bizantyńskim uczonym naturalne pierwszeństwo w studiowaniu dzieł prekursorów w języku oryginału i dokonywaniu ich twórczej recepcji, wyprzedzając w tym o stulecia Zachód (przed epoką renesansu docierały one do łacińskiej Europy za pośrednictwem świata arabskiego od XII w.). Wolność nauki w Bizancjum była określana przez specyfikę jej relacji do teologii Kościoła wschodniego: wskazana była ściśle edukacyjna i apologetyczna lektura dzieł pogańskich autorytetów, wskutek czego rozwinęła się obszerna tradycja komentatorska.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Bizancjum cz. II; s. 94
Oryginalny tytuł tekstu: "Scheda i renesans"
Reklama