Pomocnik Historyczny

Sąsiedztwo ze Słowianami

Bizancjum i Słowiańszczyzna

Pomnik Konstantyna/Cyryla i Metodego w Tøebíèu (zachodnie Morawy, Czechy), wzniesiony w XIX w. Pomnik Konstantyna/Cyryla i Metodego w Tøebíèu (zachodnie Morawy, Czechy), wzniesiony w XIX w. Alamy
Cesarstwo wschodnie odegrało nader znaczącą rolę w kształtowaniu się kultury, życia religijnego i państwowego tych Słowian, którzy weszli w krąg jego cywilizacyjnych wpływów. Fascynacja przeplatała się tu jednak z rywalizacją, a świadomość wspólnoty kulturowej – z wrogością.
Strona z Kodeksu Assemaniego, pergaminowego manuskryptu pisanego głagolicą, zawierającego zbiór czytań ewangelicznych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, X/XI w.AN Strona z Kodeksu Assemaniego, pergaminowego manuskryptu pisanego głagolicą, zawierającego zbiór czytań ewangelicznych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, X/XI w.

Pierwsze kontakty. Bizantyńczycy weszli w kontakt ze Słowianami w pierwszych dekadach VI w. Granica naddunajska została wówczas zagrożona łupieżczymi atakami dwóch ich odłamów: Antów i Sklawinów. Ci pierwsi zawarli sojusz z Bizancjum. Kolejne najazdy Słowian zintensyfikowały się w połowie stulecia. Pod koniec lat 50. m.in. przeciwko nim Bizantyńczycy pozyskali Awarów, lud koczowniczy azjatyckiego pochodzenia. Stosunkowo szybko i oni przeszli jednak na pozycje wrogie cesarstwu.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Bizancjum cz. III; s. 106
Oryginalny tytuł tekstu: "Sąsiedztwo ze Słowianami"
Reklama