Pomocnik Historyczny

Tożsamość Greka

Współcześni Grecy a Bizancjum

Grupa mnichów ze Świętej Góry Atos, mającej status autonomicznej republiki mnichów, początek XX w. Grupa mnichów ze Świętej Góry Atos, mającej status autonomicznej republiki mnichów, początek XX w. Getty Images
Nowożytni Grecy, usiłując stworzyć pomost pomiędzy antycznymi przodkami a współczesnością, przez pewien czas negowali i wypierali istnienie Bizancjum.
Grecki ksiądz z flagą z bizantyńskim motywem na wiecu w Atenach, 2015 r. Flagi tej używają patriarchiat Konstantynopola, Święta Góra Atos i grecki Kościół prawosławny.Getty Images Grecki ksiądz z flagą z bizantyńskim motywem na wiecu w Atenach, 2015 r. Flagi tej używają patriarchiat Konstantynopola, Święta Góra Atos i grecki Kościół prawosławny.

Piętno filhellenów. Nowo powstałe w 1821 r. państwo greckie, zbudowane na oświeceniowym modelu zachodnim, od początku miało problem ze zdefiniowaniem swojej tożsamości, która zarówno samym Grekom, jak i Europejczykom wydawała się ambiwalentna. Współcześni Helleni musieli zmierzyć się z dwiema wielkimi tradycjami, które w dyskursie zachodnioeuropejskim zawsze były stawiane na przeciwległych biegunach: antykiem grecko-rzymskim, utożsamianym z dziedzictwem Europy Zachodniej, oraz Bizancjum, nierozerwalnie związanym z prawosławiem.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Bizancjum cz. III; s. 125
Oryginalny tytuł tekstu: "Tożsamość Greka"
Reklama