Pomocnik Historyczny

Suplement. Poczet cesarzy wschodniorzymskich/bizantyńskich

Cesarze wschodniorzymscy i bizantyńscy

Aleksy I Komnen; miniatura z XII w. Aleksy I Komnen; miniatura z XII w. AN

Pomniejszone daty dotyczą formalnego objęcia (bądź sprawowania) władzy współcesarza. Imion współcesarzy, którzy nigdy nie objęli rzeczywistej władzy, najczęściej nie numeruje się. Spis nie obejmuje uzurpatorów, którzy nie osiągnęli sukcesu. Przydomki zostały przetłumaczone, nazwiska – nie.

– cesarze z dynastii – cesarze spoza dynastii.

Dynastia konstantyńska
306/324–337 Konstantyn I WielkiA
337–361 Konstancjusz II
361–363 Julian Apostata
363–364 Jowian

Dynastia walentyniańska i teodozjańska
364–364(375) Walentynian IB
364–378 Walens
367375–383 GracjanC
379–395 Teodozjusz I Wielki
383395–408 Arkadiusz
402408–450 Teodozjusz II Młodszy
450–457 Marcjan

Dynastia leonijska
457–474 Leon I TrakD
474 Leon II Młodszy
474474–475 Zenon Izauryjczyk
475–476 Bazyliskos
475–476 Marek
476–491 Zenon Izauryjczyk
491–518 Anastazjusz I Różnooki

Dynastia justyniańska
518–527 Justyn I Trak
527527–565 Justynian I Wielki
565–578 Justyn II
578578–582 Tyberiusz I (II) Konstantyn
582582–602 Maurycjusz
590–602 Teodozjusz
602–610 Fokas

Dynastia heraklijska
610–641 Herakliusz I
613641–641 Herakliusz II Konstantyn (III)
638641–641 Herakliusz III Heraklonas
641 Dawid Tyberiusz
641641–668 Konstans II BrodatyE
654668–685 Konstantyn IV
659–681 Herakliusz
659–681 Tyberiusz
681?

Pomocnik Historyczny „Dzieje Bizancjum” (100145) z dnia 11.03.2019; Suplement; s. 138
Oryginalny tytuł tekstu: "Suplement. Poczet cesarzy wschodniorzymskich/bizantyńskich"
Reklama