Pomocnik Historyczny

Autorzy

Autoportret Leonarda da Vinci Autoportret Leonarda da Vinci

Grażyna Bastek – dr, historyk sztuki, kustoszka malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, specjalizuje się w historii sztuki nowożytnej i technik malarskich dawnych mistrzów.

Anna Brzezińska – mediewistka, pisarka, autorka książki „Córki Wawelu”.

Elwira Buszewicz – prof. dr hab., pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się historią literatury staropolskiej, autorka m.in. książki „Dawni mistrzowie. Kultura humanistyczna w kręgu Akademii Krakowskiej doby renesansu”.

Maria Molenda – dr, historyk, zajmuje się historią ubioru, zwłaszcza średniowiecza, renesansu i XIX w., autorka książki „Splendide Vestitus. O znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447–1572”, prezeska fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej.

Maria Poprzęcka – prof. dr hab., historyk sztuki, prof. zwyczajna na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się głównie sztuką nowoczesną, migracjami obrazów, ich „długim trwaniem”, autorka wielu książek, m.in. „Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki”.

Zuzanna Sarnecka – dr, historyk sztuki, pracuje w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie w Cambridge, zajmuje się sztuką renesansowych Włoch.

Jerzy J. Sobczak – prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie, specjalista w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej, autor książki „Mistrz Leonardo da Vinci. Inżynier Renesansu”, nagrodzonej przez Naczelną Organizację Techniczną wyróżnieniem specjalnym TECHNICUS.

Pomocnik Historyczny „Leonardo da Vinci” (100148) z dnia 20.05.2019; Wstęp; s. 7
Reklama