Pomocnik Historyczny

Autorzy

Autorzy

Kobieta niesiona w rodzaju lektyki, fot. z ok. 1880 r. Kobieta niesiona w rodzaju lektyki, fot. z ok. 1880 r. Getty Images

Beata Bochorodycz – dr hab., japonistka i politolożka, starszy wykładowca w Katedrze Orientalistyki UAM w Poznaniu, prowadzi badania z dziedziny współczesnej polityki Japonii, Okinawy, społeczeństwa obywatelskiego i ruchów społecznych.

Andrzej Fąfara – dziennikarz i publicysta.

Jędrzej Greń – dr, japonista i historyk, adiunkt w Katedrze Japonistyki UW, zajmuje się historią japońskiego średniowiecza oraz wczesnymi relacjami japońsko-europejskimi.