Pomocnik Historyczny

Autorzy

Kobieta niesiona w rodzaju lektyki, fot. z ok. 1880 r. Kobieta niesiona w rodzaju lektyki, fot. z ok. 1880 r. Getty Images

Beata Bochorodycz – dr hab., japonistka i politolożka, starszy wykładowca w Katedrze Orientalistyki UAM w Poznaniu, prowadzi badania z dziedziny współczesnej polityki Japonii, Okinawy, społeczeństwa obywatelskiego i ruchów społecznych.

Andrzej Fąfara – dziennikarz i publicysta.

Jędrzej Greń – dr, japonista i historyk, adiunkt w Katedrze Japonistyki UW, zajmuje się historią japońskiego średniowiecza oraz wczesnymi relacjami japońsko-europejskimi.

Iwona Kordzińska-Nawrocka – dr hab., prof. UW w Katedrze Japonistyki UW, specjalizuje się w klasycznej literaturze i języku oraz dawnej i współczesnej kulturze japońskiej, autorka przekładów klasycznej literatury.

Agnieszka Kozyra – prof. dr hab., kierownik Katedry Japonistyki UW, specjalizuje się w religiach i filozofii Japonii, autorka wielu książek z tej dziedziny.

Beata Kubiak Ho-Chi – dr hab., prof. UW w Katedrze Japonistyki UW, specjalizuje się w japońskiej literaturze i estetyce, autorka wielu publikacji z tej dziedziny.

Krzysztof Loska – prof. dr hab., dyrektor Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie, zajmuje się kulturą japońską i historią filmu, autor wielu książek z tej dziedziny.

Elżbieta Nowosielska – dr, japonistka i historyk, pracuje w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, wykłada w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Tomasz Olejniczak – dr, japonista i absolwent zarządzania, pracuje w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zajmuje się zarządzaniem międzynarodowym i międzykulturowym, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz historią biznesu.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Japonii” (100149) z dnia 10.06.2019; Wstęp; s. 6
Reklama