Pomocnik Historyczny

Tokijska dyplomacja

Polityka zagraniczna Cesarstwa Japonii

Uczestnicy szczytu G7, Ise Shima, prefektura Mie, maj 2016 r. Uczestnicy szczytu G7, Ise Shima, prefektura Mie, maj 2016 r. Reuters
Strategia premiera Yoshidy przyniosła Japonii korzyści ekonomiczne, oddalając zarazem obawy regionu co do możliwości odrodzenia się japońskiego militaryzmu. Konsekwencją były zarzuty o uległość wobec Ameryki.
Rządowy samolot z premierem Japonii na wyspie Bali, Indonezja, gdzie odbywał się szczyt APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku), październik 2013 r.Reuters Rządowy samolot z premierem Japonii na wyspie Bali, Indonezja, gdzie odbywał się szczyt APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku), październik 2013 r.

Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Ustalenia traktatu pokojowego z San Francisco przypieczętowały przynależność Japonii do ideologicznego Zachodu. Po ustąpieniu premiera Yoshidy jego polityczni rywale podjęli działania w kierunku uregulowania kontaktów także z blokiem wschodnim. Usiłowano w ten sposób wzmocnić pozycję przetargową względem Waszyngtonu. W 1956 r. dzięki zabiegom administracji Hatoyamy Ichirō podpisana została deklara-cja o przywróceniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią a ZSRR. Z powodu nierozstrzygniętego sporu o tzw. Terytoria Północne (cztery wyspy na po-łudniu Kuryli) nie doszło do zawarcia traktatu pokojowego. Niemniej jednak układ ten umożliwił Japonii przystąpienie do ONZ (Moskwa wycofała weto), a także normalizację stosunków z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polską. Próbowano też rozwijać wymianę handlową z ChRL (jak również Koreą Pn. poprzez porty chińskie).

Kolejny premier, Kishi Nobusuke, odnosił się jednak krytycznie do prób zbliżenia z krajami komunistycznymi. W 1960 r. doprowadził do podpisania nowego układu ze Stanami Zjednoczonymi, zakładającego przejęcie przez Japonię części obowiązków związanych z obroną. Zasięg obowiązywania tego porozumienia, tj. Daleki Wschód, pozo-stawał jednak niesprecyzowany. Japońskie władze mogły się przekonać, że dopóki obowiązuje pacyfistyczna konstytucja, szanse na równorzędne partnerstwo są nikłe. W nocie uzupełniającej Amerykanie zobowiązywali się do uzgadniania z Tokio planów wprowadzenia istotnych zmian w liczebności, wyposażeniu i wykorzystaniu stacjonujących tam wojsk. W praktyce do tego rodzaju konsultacji nigdy nie doszło. Ponadto, jak ujawniono po latach, z założenia nie podlegał im arsenał nuklearny (co stało w sprzeczności z zasadami polityki antyatomowej, za które w 1968 r.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Japonii” (100149) z dnia 10.06.2019; Teraźniejszość i przyszłość; s. 118
Oryginalny tytuł tekstu: "Tokijska dyplomacja"
Reklama