Pomocnik Historyczny

O odprawie posłów czyli kto zajmował się polityką zagraniczną

Polityka zagraniczna

„Batory pod Pskowem”, fragment obrazu Jana Matejki z 1872 r. Poselstwo cara Rosji Iwana IV prosi o pokój. Za Stefanem Batorym (w zbroi) stoi Jan Zamoyski, wielki kreator ówczesnej polityki. Malarz podkreślił jego iście królewską pozycję przedstawiając go w stroju i pozie znanej z szesnastowiecznych portretów... Batorego. „Batory pod Pskowem”, fragment obrazu Jana Matejki z 1872 r. Poselstwo cara Rosji Iwana IV prosi o pokój. Za Stefanem Batorym (w zbroi) stoi Jan Zamoyski, wielki kreator ówczesnej polityki. Malarz podkreślił jego iście królewską pozycję przedstawiając go w stroju i pozie znanej z szesnastowiecznych portretów... Batorego. Forum
Na dyplomację Rzeczpospolitej nierzadko składały się mniej lub bardziej dyplomatyczne rozgrywki między monarchą, senatem i sejmem.
Wjazd do Rzymu Jerzego Ossolińskiego, ambasadora Władysława IV, sztych Stefano della Bellego, 1633 r.Forum Wjazd do Rzymu Jerzego Ossolińskiego, ambasadora Władysława IV, sztych Stefano della Bellego, 1633 r.

Geopolityka. Rozległy obszar oraz niewątpliwy potencjał militarny i polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów sprawiały, że państwo to przez długi czas było aktywnym podmiotem polityki międzynarodowej. Samo prowadziło akcje dyplomatyczne, bywało też obszarem niezwykle wzmożonej aktywności zagranicznych dyplomatów, jak to się działo choćby w okresie bezkrólewi.

Drugim niezwykle istotnym czynnikiem geopolitycznym determinującym politykę zagraniczną była zmiana granic dokonana aktem unii lubelskiej.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 62
Oryginalny tytuł tekstu: "O odprawie posłów czyli kto zajmował się polityką zagraniczną"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >