Pomocnik Historyczny

Jak zboże płaciło albo o zajęciach gospodarczych mieszkańców Rzeczpospolitej

Handel i produkcja

Zboże płaci, obraz z II połowy XVII w. Zboże płaci, obraz z II połowy XVII w. Muzeum Okręgowe w Toruniu
Olbrzymie terytorium, różne strefy klimatyczne, odmienne warunki naturalne powodowały, że do końca istnienia nie udało się stworzyć w państwie polsko-litewskim jednolitego rynku wewnętrznego.
Zboże nie płaci, obraz z II połowy XVII w.Muzeum Okręgowe w Toruniu Zboże nie płaci, obraz z II połowy XVII w.

Cztery rejony. Międzywojenny polski historyk Roman Rybarski wydzielił w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej cztery regiony gospodarcze: 1/ rejon zbożowy (północno-zachodnia część państwa), 2/ rejon leśny (głównie Wielkie Księstwo Litewskie), 3/ rejon bydła rogatego (ziemie między Prypecią a Dniestrem, czyli Wołyń, Ruś i Podole), 4/ rejon górniczy (część woj. sieradzkiego, woj. krakowskie i tereny podkarpackie w woj. ruskim). Jego zdaniem, między tak nazwanymi rejonami znajdowały się „mniej lub więcej szerokie pasy, których fizjognomia gospodarcza ma charakter przejściowy, które niejako wahają się między jednym a drugim typem”.

Pomocnik Historyczny „Rzeczpospolita Obojga Narodów” (100150) z dnia 01.07.2019; Obywatele i poddani; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Jak zboże płaciło albo o zajęciach gospodarczych mieszkańców Rzeczpospolitej"
Reklama