Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Portret Jana III Sobieskiego, autor nieznany, XVII w. Portret Jana III Sobieskiego, autor nieznany, XVII w. Muzeum Narodowe w Warszawie
Portret Marii Kazimiery Sobieskiej, Jan Tricius, ok. 1676 r.Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie/Google Art Project/Google Portret Marii Kazimiery Sobieskiej, Jan Tricius, ok. 1676 r.

1629 17 sierpnia Na zamku w Olesku (dzisiejsza Ukraina) w rodzinie magnackiej na świat przychodzi Jan Sobieski.

1640–45 Jan ze starszym bratem Markiem uczą się w Kolegium Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, a następnie w Akademii Krakowskiej.

1646–48 Jan i Marek odbywają podróż edukacyjną po Europie (Niemcy, Niderlandy, Francja, Anglia).

1648 Wybuch powstania Kozaków Zaporoskich i chłopstwa ruskiego pod przywództwem Bohdana Chmielnickiego (trwa do 1657 r.). Bracia Sobiescy walczą w wojskach koronnych przeciw Kozakom, Marek ginie w bitwie pod Batohem (1652).

1654 styczeń Jan Sobieski bierze udział w poselstwie polskim do Stambułu. Poselstwo ma odnowić przymierze z Turcją i skłonić sułtana, by wycofał poparcie dla Chmielnickiego.

Maj Wybucha wojna polsko-rosyjska (trwa z przerwami do 1667 r.). Wojska rosyjskie wkraczają na ziemie Rzeczpospolitej pod pretekstem niesienia pomocy Chmielnickiemu i obrony ludności prawosławnej.

1655 styczeń Sobieski – pierwszy raz w randze pułkownika – bierze udział w zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Ochmatowem.

Lipiec Początek II wojny północnej (zakończonej w 1660 r.); najazd Szwecji na Rzeczpospolitą. Sobieski początkowo walczy przeciw Szwedom, ale wkrótce składa przysięgę na wierność Karolowi X Gustawowi.

1656 Sobieski przechodzi do obozu polskiego i bierze udział w walkach przeciw Szwecji. Otrzymuje z rąk króla Jana Kazimierza Wazy godność chorążego koronnego.

1659 Sobieski po raz pierwszy bierze udział w obradach sejmu jako poseł.

1665 styczeń Król Jan Kazimierz ofiarowuje Sobieskiemu godność marszałka wielkiego koronnego, odebraną opozycjoniście Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Wstęp; s. 6
Reklama