Pomocnik Historyczny

Charyzma władzy

Wizerunek króla

Portret Sobieskiego w wieńcu laurowym, nieznany malarz, po 1683 r. Portret Sobieskiego w wieńcu laurowym, nieznany malarz, po 1683 r. Muzeum Narodowe w Warszawie
Świeckie i sakralne źródła majestatu Jana III Sobieskiego.
Pamiątkowy medal z wizerunkiem Jana III, pierwsza połowa XIX w.Biblioteka Narodowa w Warszawie Pamiątkowy medal z wizerunkiem Jana III, pierwsza połowa XIX w.

Odroczona koronacja. Monarcha elekcyjny czerpał autorytet z dwu źródeł: z władzy przynależnej jego urzędowi oraz od Boga. Uświęcenie osoby władcy dokonywało się podczas obrzędów liturgicznych towarzyszących koronacji, która była aktem zarówno kościelnym, jak i państwowym. Do tego momentu władza króla elekta była niepełna. Jak pisał gdański znawca prawa polskiego Gotfryd Lengnich: „Jako elekcja króla stanowi, tak koronacja oddaje mu rządy nad Rzeczpospolitą, aby w niej podług praw panował”.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Postać; s. 34
Oryginalny tytuł tekstu: "Charyzma władzy"
Reklama