Pomocnik Historyczny

Doradcy i współpracownicy / Opozycjoniści

Doradcy i współpracownicy. Doradcy i współpracownicy. Polityka
Opozycjoniści.Polityka Opozycjoniści.

Doradcy i współpracownicy

Stefan Bidziński (ok. 1630–1704) – strażnik wielki koronny oraz kasztelan sandomierski, herbu Janina (na ilustracji). Zasłużony dowódca średniego szczebla armii koronnej w drugiej połowie XVII w. Towarzysz broni Sobieskiego, przez kilkadziesiąt lat walczył pod jego komendą niemal w każdej kampanii wojennej. Również wierny stronnik Jana III na polu politycznym, najpierw w szeregach partii malkontentów za czasów Wiśniowieckiego, a po elekcji 1674 r.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Postać; s. 42
Reklama