Pomocnik Historyczny

Najbogatszy w Rzeczpospolitej

Majątek rodzinny

Zamek w Podhorcach, stan dzisiejszy. Zamek w Podhorcach, stan dzisiejszy. Reporter
Prywatny majątek Sobieskich.
Kamienica Królewska we Lwowie (pierwsza z prawej), pocztówka z lat 30. XX w.Biblioteka Narodowa w Warszawie Kamienica Królewska we Lwowie (pierwsza z prawej), pocztówka z lat 30. XX w.

Zaradni przodkowie. U schyłku swego życia Jan III Sobieski uchodził w oczach szlachty za jedną z najbogatszych osób w państwie. Zawdzięczał to odziedziczonemu po przodkach ogromnemu osobistemu majątkowi, który znacząco powiększył (była to własność dziedziczna króla i jego potomków). Do tego dochodziły dobra, które nie były własnością dziedziczną, ale na różnej podstawie prawnej weszły na jakiś czas w posiadanie Sobieskiego. Przede wszystkim chodzi o starostwa i ekonomie, które, zanim został królem, otrzymał i dzierżawił z łaski ówcześnie panującego lub wykupił.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Postać; s. 46
Oryginalny tytuł tekstu: "Najbogatszy w Rzeczpospolitej"
Reklama