Pomocnik Historyczny

„Daleko było do spokojności”

Kontekst europejski

„Ratyfikacja traktatu westfalskiego”, Gerard ter Borch, 1648 r. „Ratyfikacja traktatu westfalskiego”, Gerard ter Borch, 1648 r. Rijksmuseum
Sobieskiemu przyszło rządzić w czasach, gdy Europa – po wojnie trzydziestoletniej – modernizowała się; w Polsce sprawy jednak szły w odwrotnym kierunku.
Europa 1648.Marek Sobczak, Tadeusz Zawadzki/Polityka Europa 1648.

Stary świat w gruzach. W siedemnastym stuleciu niepokoje wstrząsały wieloma europejskimi państwami. W Rosji ogarniętej tzw. wielką smutą wybuchały liczne rozruchy chłopskie, a także powstania Iwana Bołotnikowa (1606–07) i Stiepana Razina (1665–71). We Francji prowincja i wielcy feudałowie jako Fronda wystąpili przeciwko centralizacyjnym poczynaniom monarchii (1648–53). W Hiszpanii ostry kryzys gospodarczy i polityczny doprowadził do powstań w Portugalii (1640) i Katalonii (1641). W Anglii w wyniku wojny domowej (1640–49) obalono monarchię i wkrótce zapanowała dyktatura Oliviera Cromwella (1653–58).

Jednak najważniejszym – pierwszym ogólnoeuropejskim – konfliktem okazała się wojna trzydziestoletnia (1618–48). Zaczęła się, gdy protestanckie czeskie stany zbuntowały się przeciwko katolickim Habsburgom. Składała się na nią cała sieć konfliktów między czołowymi jej uczestnikami: cesarstwem rządzonym przez wspomnianych Habsburgów z jednej strony, a z drugiej katolicką Francją z panującymi Burbonami i ich sojusznikami – protestancką Szwecją, protestanckimi księstwami Rzeszy oraz papiestwem. Na pierwszym etapie zmagań obie strony kontynuowały niechlubną tradycję wykorzystywania pretekstów religijnych, aby uzasadniać rywalizację między sobą.

Wywołane wojną zaburzenia monetarne (szczególnie z lat 1619–21) zdezorganizowały wielki handel, a epidemie głodu i chorób zakaźnych na terenach objętych walkami spowodowały poważne straty ludnościowe, dochodzące w niektórych krajach Rzeszy nawet do 50 proc. Pustoszały całe okręgi – zginąć mogło nawet 8 mln ludzi, z czego zdecydowaną większość stanowiła ludność cywilna.

W historiografii mówi się o kryzysie XVII w., choć przyczyny i przebieg tego zjawiska są wciąż dyskusyjne.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Konteksty; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "„Daleko było do spokojności”"
Reklama