Pomocnik Historyczny

„Stoi Rzeczpospolita jak człowiek obdarty ze skóry”

Upadające państwo Polaków i Litwinów

„Oblężenie Częstochowy przez Szwedów”, Franciszek Kondratowicz, przed 1900 r. „Oblężenie Częstochowy przez Szwedów”, Franciszek Kondratowicz, przed 1900 r. Muzeum Narodowe w Warszawie
Polska i Litwa w XVII w.
Portret kanclerza szwedzkiego Magnusa Gabriela de la Gardie (z żoną Marią Eufrozyną), który potwierdzał ugodę Szwedów z Radziwiłłami w Kiejdanach, Hendrick Munnichhoven, 1653 r.AN Portret kanclerza szwedzkiego Magnusa Gabriela de la Gardie (z żoną Marią Eufrozyną), który potwierdzał ugodę Szwedów z Radziwiłłami w Kiejdanach, Hendrick Munnichhoven, 1653 r.

Utrata ziem i ludności. Jeszcze w połowie XVII stulecia, na tle ogólnoeuropejskiego kataklizmu, Rzeczpospolita robiła wrażenie kwitnącej – za panowania Władysława IV Wazy (1632–48) osiągnęła apogeum rozmiarów terytorialnych, a w latach 1618–19 eksport zboża przez Gdańsk osiągnął najwyższy poziomom, przekraczając 100 tys. łasztów (1 łaszt odpowiada 3000–3840 litrom). Jednak druga połowa XVII w. przyniosła straty terytorialne i upadek znaczenia politycznego państwa polsko-litewskiego.

Pomocnik Historyczny „Jan III Sobieski” (100152) z dnia 15.07.2019; Konteksty; s. 74
Oryginalny tytuł tekstu: "„Stoi Rzeczpospolita jak człowiek obdarty ze skóry”"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >