Pomocnik Historyczny

Od wojny do wojny

Kalendarium wydarzeń z lat 1919–1939

Adolf Hitler Adolf Hitler AN

1919

28 czerwca – podpisanie w Wersalu traktatu pokojowego z Niemcami i powołanie Ligi Narodów.

10 września – traktat pokojowy w Saint-Germain-en-Laye pomiędzy Austrią a państwami Ententy.

27 listopada – traktat pokojowy w Neuilly-sur-Seine pomiędzy Bułgarią a państwami Ententy.

8 grudnia – deklaracja Rady Najwyższej państw Ententy w sprawie przebiegu wschodniej granicy Polski na tzw. linii Curzona.

***

1920

1 kwietnia – formalne powstanie NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) z przekształcenia małej, lokalnej bawarskiej partii założonej przez Antona Drexlera.

4 czerwca – traktat pokojowy w Trianon pomiędzy Węgrami a państwami Ententy.

10 lipca – podpisanie układów w Spa, Polska rezygnuje z plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim.

11 lipca – plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach, ok. 3,5 proc. głosów za przynależnością do Polski.

10 sierpnia – traktat pokojowy w Sevres pomiędzy Turcją a państwami Ententy (niezrealizowany).

14 sierpnia – porozumienie pomiędzy Czechosłowacją a Jugosławią inicjuje tzw. Małą Ententę; następne układy dwustronne: 23.04.1921 między Rumunią a Czechosłowacją, 7.06.1921 między Rumunią a Jugosławią; pakt organizacyjny podpisany przez te trzy kraje 16.02.1933.

9 października – złamanie postanowień tzw. umowy suwalskiej i wkroczenie do Wilna oddziałów polskich pod dowództwem gen.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Wstęp; s. 4
Oryginalny tytuł tekstu: "Od wojny do wojny"
Reklama