Pomocnik Historyczny

Sojusznicy i wrogowie

Sojusznicy i wrogowie Polski

Żołnierze KOP na granicy polsko-radzieckiej, spotkanie z patrolem sowieckim. Żołnierze KOP na granicy polsko-radzieckiej, spotkanie z patrolem sowieckim. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Jak polska dyplomacja próbowała chronić niepodległość kraju.

Polska odzyskiwała niepodległość w ostrych konfliktach z sąsiadami. Powstania w Wielkopolsce i na Śląsku miały bezpośredni wpływ na ukształtowanie granicy z Niemcami, konflikt o Zaolzie na bieg granicy z Czechosłowacją, wojna z Rosją Radziecką na wytyczenie granicy polsko-rosyjskiej, wreszcie tzw. bunt gen. Żeligowskiego włączył Wileńszczyznę do państwa polskiego, doprowadzając do trwającego przez prawie całe dwudziestolecie stanu ni wojny, ni pokoju z Litwą.

Minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński stwierdził, że 75 proc.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Polska; s. 37
Oryginalny tytuł tekstu: "Sojusznicy i wrogowie"
Reklama