Pomocnik Historyczny

Dylematy Józefa Becka

Jakie było pole manewru Polski?

Po wykładzie Goebbelsa w Warszawie. Od lewej: ambasador von Moltke, marszałek Piłsudski, Joseph Goebbels, Józef Beck. 19 listopada 1934 r. Po wykładzie Goebbelsa w Warszawie. Od lewej: ambasador von Moltke, marszałek Piłsudski, Joseph Goebbels, Józef Beck. 19 listopada 1934 r. Getty Images
Jakie było pole manewru II RP w polityce zagranicznej? Jak lęki i problemy Polski traktowano w Europie?

Polska polityka zagraniczna lat trzydziestych przez długi czas wywoływała poważne spory wśród historyków i publicystów. Najpierw, zarówno w kraju, jak i na emigracji, pojawiały się teksty, w których była ona przedstawiana w niezwykle ciemnych barwach. Kontrowersje wzbudzała zwłaszcza osoba ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, którego oskarżano najczęściej o polityczną krótkowzroczność. Z upływem czasu polemiki wygasały, ale po przełomie 1989 r. zarysowywała się w piśmiennictwie tendencja do idealizowania obrazu II Rzeczpospolitej, w tym – historii polskiej dyplomacji lat trzydziestych.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Ku wojnie; s. 65
Oryginalny tytuł tekstu: "Dylematy Józefa Becka"
Reklama