Pomocnik Historyczny

Kawaleria i broń pancerna

Pancerniacy podczas przygotowań do defilady. Warszawa, Pole Mokotowskie, 11 listopada 1934 r. Pancerniacy podczas przygotowań do defilady. Warszawa, Pole Mokotowskie, 11 listopada 1934 r. AN
Julian Filipowicz – (1895–1945), w 1939 r. pułkownik dyplomowany i dowódca Wołyńskiej Brygady Kawalerii.AN Julian Filipowicz – (1895–1945), w 1939 r. pułkownik dyplomowany i dowódca Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

Po I wojnie

Polska kawaleria, nazywana wtedy jeszcze tradycyjnie jazdą, zaczęła odradzać się po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Nawiązując do bogatych tradycji organizowano wówczas pułki ułanów i szwoleżerów. W czasie walk o granice (1918–1921) oddziały najpierw występowały w rozproszeniu, potem zaczęto je formować w brygady, a w 1920 r. także w dywizje i korpus. Duży wpływ miały tu doświadczenia wojny z bolszewikami, których wielkie zgrupowania kawalerii (1 Armia Konna Budionnego oraz korpus Gaj-Chana) przysporzyły stronie polskiej wiele problemów.

Broń pancerną WP w owym czasie stanowiło 120 najnowocześniejszych na świecie francuskich czołgów Renault FT-17 zgrupowanych w 1 Pułku Czołgów, kilkadziesiąt różnego typu samochodów pancernych oraz podobna liczba częściowo improwizowanych pociągów pancernych. W 1920 r. na froncie wschodnim strona polska dwukrotnie podjęła udane próby wykorzystania transportu samochodowego do przewozu piechoty. Zagony na Kowel i Żytomierz do dziś w literaturze przedmiotu wskazywane są jako pierwsze przykłady działania wojsk zmotoryzowanych na większą skalę.

Reorganizacja

W 1924 r. przeprowadzono pierwszą wielką reorganizację wojska. Jazda oficjalnie stała się kawalerią, a pułki strzelców konnych włączono w skład kawalerii samodzielnej.

Zmieniała się też podległość broni pancernej. W 1930 r. wyodrębniono ją jako samodzielny rodzaj wojsk (zwany zresztą nie bronią pancerną, lecz broniami pancernymi, jako że było ich trzy: czołgi, samochody pancerne i pociągi pancerne). Z posiadanego sprzętu zorganizowano trzy pułki pancerne, przekształcone potem w sześć samodzielnych batalionów. Do linii wprowadzono w dużych ilościach nowy sprzęt: najpierw samochody pancerne wz. 28 (przebudowane następnie na wz.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Militaria; s. 90
Reklama