Pomocnik Historyczny

Saperzy i fortyfikacje

Strona z przedwojennej publikacji o pracy saperów. Strona z przedwojennej publikacji o pracy saperów. AN
Mieczysław Dąbkowski (1880–1946) – legionista; od 1918 r. w MSWojsk., w 1936 r. w stopniu gen. bryg. powołany na stanowisko inspektora saperów w Sztabie Głównym.AN Mieczysław Dąbkowski (1880–1946) – legionista; od 1918 r. w MSWojsk., w 1936 r. w stopniu gen. bryg. powołany na stanowisko inspektora saperów w Sztabie Głównym.

Saperzy

Kompanie, bataliony, a wreszcie pułki inżynieryjne formowano zarówno w Legionach, w korpusach wschodnich, jak i w Błękitnej Armii. Od końca 1918 r. kolejne oddziały powstawały już na ziemiach polskich i z reguły od razu kierowane były na zagrożony odcinek frontu. Rzadko który batalion saperski działał więc całością sił, a niektóre kompanie spotkały się po raz pierwszy dopiero w 1921 r. z chwilą demobilizacji.

W późniejszych latach wojska saperskie przeszły kilka reform organizacyjnych.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Militaria; s. 93
Reklama