Pomocnik Historyczny

Piąta kolumna

Dywersja i sabotaż

Ta fotografia przechowywana w archiwach jest opatrzona podpisem: „Niemcy przebrani w mundury polskie”. Ta fotografia przechowywana w archiwach jest opatrzona podpisem: „Niemcy przebrani w mundury polskie”. AN
Niemcy od lutego 1939 r. tworzyli na terenie Polski dywersyjne organizacje bojowe i sabotażowe. Najwięcej akcji grupy te przeprowadziły w sierpniu 1939 r. i w pierwszych dniach wojny.
[rys.] Krysik Jarosław/Polityka

W jednym z meldunków wrocławskiej Abwehry (wywiad i kontrwywiad wojskowy) z kwietnia 1939 r. zapisano: „Agenci działający w Polsce są brani pod uwagę do budowy baz o charakterze bojowym i sabotażowym”. Chodzi o Kampf- i Sabotageorganisation (organizacje bojowe i sabotażowe) oraz Fallschirmorganisation (organizacje skoczków spadochronowych). Najwięcej takich grup utworzono w województwie śląskim (w lipcu liczyły one 4474 członków). Organizacje bojowe składające się z nacjonalistów ukraińskich powstawały od maja 1939 r. w województwach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej (w lipcu osiągnęły stan 4 tys. członków). Organizacje bojowe w chwili wybuchu wojny miały zaatakować na tyłach oddziały Wojska Polskiego, policję i ludność cywilną, a także podjąć ochronę przed zniszczeniem niektórych strategicznych zakładów przemysłowych i węzłów komunikacyjnych,ważnych z punktu widzenia ofensywy Wehrmachtu. Organizacje sabotażowe otrzymały zadanie niszczenia dworców i linii kolejowych oraz dróg i budynków użyteczności publicznej, w celu zakłócenia mobilizacji oraz odwrotu Wojska Polskiego.

W maju 1939 r. z inicjatywy Rudolfa Wiesnera, kierownika krajowego Jungdeutsche Partei (Partia Młodoniemiecka), zaczęto tworzyć na Śląsku struktury organizacji bojowej Abwehry, nazywane potocznie przez samych dywersantów Freikorpsem. Organizowaniem Freikorpsu w Polsce zajmowali się z ramienia wrocławskiej placówki Abwehry kpt. Fleck i kpt. Funk. Utworzono trzy oddziały: w Bielsku – Ortsgruppe Bielitz, w Katowicach – Ortsgruppe Kattowitz i w Rybniku – Ortsgruppe Rybnik. Do najważniejszych zadań Freikorpsu należało gromadzenie broni i prowadzenie szkolenia wojskowego oraz organizowanie prowokacji. Natomiast po rozpoczęciu wojny miał zabezpieczać przed zniszczeniem ważne obiekty przemysłowe, drogi i mosty oraz inicjować drobne starcia z polskim wojskiem.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Odliczanie; s. 114
Oryginalny tytuł tekstu: "Piąta kolumna"
Reklama