Pomocnik Historyczny

1 września

Napaść na Polskę

Niemieckie bombowce nad Polską. Wrzesień 1939 r. Niemieckie bombowce nad Polską. Wrzesień 1939 r. Getty Images
Co działo się w stolicach Europy na wieść o napaści Niemiec na Polskę – opisuje brytyjski historyk w swej książce „1939: Countdown to War”.
[rys.] Krysik Jarosław/Polityka

1 września 1939 r. o godz. 4.45 niemiecki pancernik, wówczas okręt szkolny, „Schleswig-Holstein”, zacumowany w porcie gdańskim, otworzył ogień do polskiego fortu na Westerplatte, rozpoczynając II wojnę światową. (...) Piętnaście minut po otwarciu ognia przez „Schleswig-Holstein” Albert Forster, lider gdańskich nazistów, który 24 sierpnia uzyskał niezgodnie z prawem najwyższą władzę w Wolnym Mieście, ogłosił przez radio przyłączenie Gdańska do Rzeszy Niemieckiej. Odezwały się dzwony kościelne, a nad ratuszem zawisła wielka flaga ze swastyką. Oddziały gestapo, wzmocnione bojówkami SS i SA, zatrzymywały polskich urzędników, nauczycieli i księży, korzystając z przygotowanych zawczasu list, a potem zaganiały ich do Victoriaschule, dawnej szkoły dla dziewcząt, gdzie urządzono obóz przejściowy. Przeciwnicy NSDAP byli pędzeni ulicami, bici, a czasem i zabijani. Wdzierano się do domów Żydów mieszkających nadal w Gdańsku. Następnego dnia akcje te nabrały jeszcze większego rozmachu, a więźniów zaczęto przewozić do obozu koncentracyjnego w Stutthofie (Sztutowo) pod Gdańskiem (...).

Dzień wybuchu wojny był dniem Hitlera. Podjął nieodwołalną decyzję i stał się wreszcie prawdziwym wodzem wojennym Niemców. O godz. 10.00 przybył do berlińskiej Opery Krolla, gdzie obradował niemiecki parlament od czasu pożaru gmachu Reichstagu. Zamiast zwykłego brunatnego uniformu partyjnego miał na sobie bluzę mundurową w wojskowym kolorze feldgrau, zamówioną parę dni wcześniej przez jego służącego. Ponieważ sesję zwołano dopiero o trzeciej w nocy, ponad stu deputowanych z odleglejszych terenów Rzeszy nie zdążyło przyjechać – albo byli już w szeregach wojska. Wolne miejsca zajęli więc gwardziści Hitlera i inni funkcjonariusze partyjni. Przewodniczący Reichstagu Hermann Göring ogłosił, że ci „zastępczy” deputowani mają również prawo głosu, gdyż zależało mu na efekcie jednomyślności pełnej reprezentacji narodu.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Odliczanie; s. 124
Oryginalny tytuł tekstu: "1 września"
Reklama