Pomocnik Historyczny

Noty o autorach

Ułani, czyli oddział polskiej kawalerii. Ułani, czyli oddział polskiej kawalerii. AN

Rafał Białkowski, radca prawny, z zamiłowania historyk Wojska Polskiego okresu międzywojennego, administrator forum internetowego dws.org.pl popularyzującego wiedzę na temat drugiej wojny światowej.

Tomasz Chinciński, historyk, dr, p.o. kierownika Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Przygotowuje do druku książkę „Forpoczta Hitlera. Rola niemieckich struktur dywersyjnych w polityce i wojnie Hitlera wobec Polski w 1939 r.”, do której badania prowadził m.in. w Niemczech, w ramach stypendium Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD).

Sławomir Dębski, dr nauk historycznych, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, członek polsko-rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Autor monografii „Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941”.

Andrzej Garlicki, historyk, prof. dr hab. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. książek na temat historii II RP: „Geneza legionów”, „U źródeł obozu belwederskiego”, „Przewrót majowy”, „Od maja do Brześcia”, „Od Brześcia do maja”, „Józef Piłsudski 1867–1935”. Publicysta „Polityki”.

Jerzy Holzer, historyk, prof. dr hab. w Collegium Civitas i Instytucie Studiów Politycznych PAN, autor m.in. książek „Polska po pierwszej wojnie światowej” (z Janem Molendą), „Kryzys polityczny w Niemczech 1928–1930. Partie i masy”, „Komunizm w Europie”, „Europejska tragedia XX wieku. II wojna światowa”, „Europa wojen 1914–1945”.

Marek Jabłonowski, politolog, prof.

Pomocnik Historyczny „Jak rozpętała się II wojna światowa” (100154) z dnia 19.08.2019; Wstęp; s. 130
Reklama