Pomocnik Historyczny

Mit niemieckiego Śląska

Kampanie napoleońskie na Śląsku

Oblężenie Koźla w 1807 r. przez wojska napoleońskie; obraz Wilhelma Kobella z XIX w. Oblężenie Koźla w 1807 r. przez wojska napoleońskie; obraz Wilhelma Kobella z XIX w. BPK
Jednym z fundamentów legendy niemieckiego Śląska stały się opowieści o patriotyzmie Ślązaków w dobie wojen napoleońskich.
Tekst manifestu („An Mein Volk”) wygłoszonego przez króla Fryderyka Wilhelma III we Wrocławiu w 1813 r.AKG Tekst manifestu („An Mein Volk”) wygłoszonego przez króla Fryderyka Wilhelma III we Wrocławiu w 1813 r.

Początek kampanii 1806/07 r. Działania zbrojne w epoce napoleońskiej dotarły na Śląsk w czasie wojny Napoleona z władcą Prus Fryderykiem Wilhelmem III, którego wojska cesarz Francuzów rozgromił w bitwach pod Jeną i Auerstëdt w październiku 1806 r. Mimo utraty Berlina, król pruski nie zamierzał kapitulować, licząc na pomoc władcy Rosji. W marszu na wschód napoleońska Wielka Armia na początku listopada 1806 r. wkroczyła do Wielkopolski, a na ziemiach zaboru pruskiego zaczęło rozwijać się polskie powstanie.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Śląska” (100153) z dnia 05.08.2019; Niemiecki Śląsk; s. 64
Oryginalny tytuł tekstu: "Mit niemieckiego Śląska"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >