Pomocnik Historyczny

Mapa zasobności

Gospodarcze i społeczne zróżnicowanie

Katowice, 2019 r. Katowice, 2019 r. Getty Images
Dzisiejsza kondycja społeczno-gospodarcza Śląska.

W polskiej czołówce. Ostatnie dekady były dla Śląska, podobnie jak dla całego kraju, okresem spektakularnego boomu gospodarczego. Jak pokazują dane najnowszego raportu spójności Komisji Europejskiej, PKB na głowę mieszkańca w Polsce wzrósł, w porównaniu do stanu sprzed akcesji do Unii Europejskiej, o 22 proc. w relacji do średniej unijnej. Przekłada się to na prawie dwukrotny wzrost PKB w stosunku do stanu sprzed 2004 r. Wszystkie inne parametry gospodarcze, od wskaźnika zatrudnienia i bezrobocia, poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne, aż po rozporządzalne dochody ludności, podążały w pozytywnym kierunku.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Śląska” (100153) z dnia 05.08.2019; W stronę Polski; s. 132
Oryginalny tytuł tekstu: "Mapa zasobności"
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >