Pomocnik Historyczny

Brazylia, Argentyna, Urugwaj

Koronacja cesarza Piotra I; obraz z XIX w. Koronacja cesarza Piotra I; obraz z XIX w. Getty Images
Brazylijscy niewolnicy; fragment ilustracji z XVII w.AKG Brazylijscy niewolnicy; fragment ilustracji z XVII w.

Brazylia

Spójne, hierarchiczne państwo. Brazylia, jak już wiemy, uzyskała niepodległość w stosunkowo łagodny sposób. Nowe państwo, w przeciwieństwie do południowoamerykańskich sąsiadów, nie musiało mierzyć się z problemem demobilizacji ogromnego aparatu wojskowego po uzyskaniu niepodległości. W efekcie nie doszło tam do pojawienia się kaudylizmu. Co ważne, zachowano też spójną strukturę polityczno-terytorialną – Brazylia, mimo ogromnego terytorium, nie rozpadła się na szereg odrębnych państw. Gospodarka była oparta głównie na rolnictwie plantacyjnym, a cukier z trzciny cukrowej stanowił najważniejszy produkt eksportowy. W momencie separacji od Portugalii (1822 r.) populacja kraju liczyła ok. 4 mln mieszkańców, z których mniej więcej połowę stanowili niewolnicy afrykańskiego pochodzenia. Porządek społeczny oparty był na ściśle określonej hierarchii. Na jej szczycie znajdowali się właściciele wielkich majątków ziemskich (i niewolników), na samym dole – pracujący w tych majątkach niewolnicy.

Konstytucyjna monarchia dziedziczna. Piotr I. Efektem aksamitnego rozwodu z Portugalią, w ramach polityki dynastycznej Braganzów, było zachowanie ustroju monarchicznego. Pierwszym cesarzem Brazylii został syn króla Portugalii Jana VI – Piotr I, który odmówił powrotu do Lizbony i przywrócenia statusu kolonialnego kraju. Wybory do konstytuanty w 1823 r. ujawniły jednak podział na bardziej liberalne stronnictwo brazylijskie oraz konserwatywne stronnictwo portugalskie, wzywające do zachowania związków z Lizboną. Przecinając spory polityczne, cesarz osobiście sformułował konstytucję państwa. Na jej mocy Brazylia stała się konstytucyjną monarchią dziedziczną, władzę ustawodawczą powierzono dwuizbowemu Zgromadzeniu Ogólnemu, ustanowiono podział państwa na prowincje.

Pomocnik Historyczny „Ameryka Łacińska” (100159) z dnia 09.12.2019; Wolność i dyktatura; s. 50
Reklama