Pomocnik Historyczny

Waga wiary

Eklektyzm religijny Ameryki Łacińskiej

Indianin Tsáchila (Colorado) z katolickim księdzem, Domingo de los Colorados w Ekwadorze, 1953 r. Indianin Tsáchila (Colorado) z katolickim księdzem, Domingo de los Colorados w Ekwadorze, 1953 r. Getty Images
Religijny krajobraz Ameryki Łacińskiej.
Arcybiskup Salwadoru Óscar Romero, obrońca praw człowieka, kojarzony z teologią wyzwolenia, męczennik (zastrzelony podczas celebrowania mszy św. w 1980 r.) i święty Kościoła katolickiego (od 2018 r.), 1979 r.Getty Images Arcybiskup Salwadoru Óscar Romero, obrońca praw człowieka, kojarzony z teologią wyzwolenia, męczennik (zastrzelony podczas celebrowania mszy św. w 1980 r.) i święty Kościoła katolickiego (od 2018 r.), 1979 r.

Gorący temat. Religia zawsze odgrywała w Ameryce Łacińskiej niezwykle ważną rolę, znacząco wpływając na sposób myślenia i styl życia Latynoamerykanów. A od lat 90. XX w. jest gorącym tematem w wyniku gwałtownej ekspansji Kościołów (neo)zielonoświątkowych (pentakostalnych) i pojawienia się, po wygaszeniu słynnej teologii wyzwolenia, nowych nurtów (przede wszystkim charyzmatycznych, ale też ekologicznych) wewnątrz wciąż dominującego Kościoła katolickiego; silny jego potencjał reformatorski jest wspierany przez papieża Argentyńczyka – Franciszka, dobrze znającego i czującego latynoamerykańską specyfikę wiary.

Przejawem wagi religii i religijności w Ameryce Łacińskiej jest również wielość pojawiających się na religijnym rynku ofert, w tym eklektycznych kultów pochodzenia indiańskiego, afrykańskiego, zaczerpniętych z religii Wschodu czy też, jak w Brazylii, tzw. spirytyzmu kardekańskiego oraz wszelkiego rodzaju nowych ruchów religijnych, w tym powiązanych z New Age albo wywodzących się z tradycyjnego protestantyzmu. Odłamy tego ostatniego nie stanowiły dotychczas w Ameryce Łacińskiej istotnego elementu wyznaniowej układanki – najliczniejsza grupa protestantów pojawiła się na kontynencie wraz z europejskimi imigrantami w XIX i XX w., a następnie z północnoamerykańskimi misjonarzami, zapraszanymi przez liberalne rządy młodych republik, aby uczestniczyli w modernizacji krajów, propagowali ideały dyscypliny i systematycznej pracy.

Choć przez stulecia formalnie chrześcijańska, ma Ameryka Łacińska również wyznawców judaizmu i islamu, których obecność wynika przede wszystkim z imigracji (zwłaszcza w okresie II wojny światowej) oraz lokalnych konwersji.

Kościół katolicki. Ciężar patronatu. Arcybiskup Salwadoru Óscar Romero, kanonizowany przez papieża Franciszka w 2018 r.

Pomocnik Historyczny „Ameryka Łacińska” (100159) z dnia 09.12.2019; Wiek rewolucji; s. 110
Oryginalny tytuł tekstu: "Waga wiary"
Reklama