Pomocnik Historyczny

Panowie (bracia)

Andrzej Kazimierz Potocki (1861–1908) sportretowany przez Tadeusza Ajdukiewicza w 1881 r. Andrzej Kazimierz Potocki (1861–1908) sportretowany przez Tadeusza Ajdukiewicza w 1881 r. EAST NEWS

Była ich garstka. W każdym pokoleniu najwyżej 150 rodzin, razem z małżonkami i dziećmi około tysiąca osób. Na 10 mln mieszkańców I Rzeczpospolitej w połowie XVII w. Nikły ułamek populacji, a jednocześnie ta część społeczeństwa, która decydowała o wszystkim, co w państwie najważniejsze. Senatorowie, biskupi, hetmani, marszałkowie. Ci, od których zależały wyniki kampanii militarnych, litera prawa i jej przestrzeganie, gospodarka, kurs polityki zagranicznej. Nawet takie błahostki jak moda, bo ich gusta wpływały na pozostałych.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Wstęp; s. 3