Pomocnik Historyczny

„Panowie i szlachta”

Szlachta. Od szaraków do magnaterii

Pałac Rzeczpospolitej (Krasińskich) na obrazie Canaletta z 1778 r. Pałac Rzeczpospolitej (Krasińskich) na obrazie Canaletta z 1778 r. BEW
Jaka była i kto wchodził w skład społecznej elity Rzeczpospolitej.

Zaczęło się od przywilejów. „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie” – to staropolskie powiedzenie dobrze oddaje przekonania polskiej szlachty w czasach nowożytnych. Uważano że – niezależnie od majątku lub sprawowanych urzędów – wszyscy, którzy należą do tego stanu, są sobie równi. Jednolite prawa polityczne szlachty wywodziły się ze średniowiecznych przywilejów nadawanych przez władców. Pierwszy z nich został wystawiony przez Ludwika Andegaweńskiego w Koszycach w 1374 r.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Prolog; s. 6
Oryginalny tytuł tekstu: "„Panowie i szlachta”"