Pomocnik Historyczny

Braniccy Gryfici

Renesansowy dwór obronno-mieszkalny w Branicy, wzniesiony ok. 1603 r., tzw. lamus, stan dzisiejszy. Renesansowy dwór obronno-mieszkalny w Branicy, wzniesiony ok. 1603 r., tzw. lamus, stan dzisiejszy. EAST NEWS
Ród wywodzący się z okolic Krakowa znalazł się u szczytu potęgi w XVIII w., ale potem Braniccy spod znaku Gryfa szybko i na zawsze zniknęli ze sceny.

Ze wsi Branice. Za protoplastę rodu Gryfitów-Świebodziców uważa się Klemensa z Ruszczy, który odgrywał znaczącą rolę na dworze księcia Bolesława Wstydliwego. Dowodził jego wojskami w bitwie pod Suchodołem w 1243 r. Starł się tam z siłami księcia mazowieckiego Konrada I – stawką było panowanie nad Krakowem – i odniósł zwycięstwo. Wiadomo, że pozostawił dwóch synów, ale z czasem źródła milkną o rodzie, aż do początków XV w. Pojawia się wówczas Wierzbięta z Branic (ok.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 18