Pomocnik Historyczny

Czartoryscy

August Aleksander Czartoryski (1697–1782) z błękitną wstęgą i gwiazdą Orderu Orła Białego, artysta nieznany, XVIII w. August Aleksander Czartoryski (1697–1782) z błękitną wstęgą i gwiazdą Orderu Orła Białego, artysta nieznany, XVIII w. Muzeum Narodowe w Krakowie
Dla kolejnych pokoleń Czartoryskich polityka była pasją i przekleństwem zarazem. Odegrali wybitną rolę w przeobrażeniu Polski sarmackiej w oświeconą.

Potomkowie Giedymina. Czartoryscy wywodzili swoje pochodzenie od Giedymina. Protoplastą rodu był Konstanty Olgierdowicz, syn wielkiego księcia litewskiego Olgierda i przyrodni brat Władysława Jagiełły. O wysokim pochodzeniu świadczyć miał herb rodu – litewska Pogoń. Już na początku XV w. członkowie rodziny pełnili ważne funkcje na dworze wielkich książąt litewskich, za co otrzymali nadania na Wołyniu, m.in. Czartorysk oraz Klewań. Marszałek dworu Świdrygiełły Michaił Wasylewicz (zm. 1489 r.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 26