Pomocnik Historyczny

Opalińscy

Krzysztof Opaliński (ok. 1609–55) na katafalku w rodowej nekropolii w Sierakowie, obraz nieznanego malarza z XVII w. Krzysztof Opaliński (ok. 1609–55) na katafalku w rodowej nekropolii w Sierakowie, obraz nieznanego malarza z XVII w. BEW
Czołowy ród Wielkopolski. Zanim wymarli w XVIII w., Opalińscy prowadzili prywatne wojenki, koligacili się z rodzinami królewskimi i zapisali w literaturze.

Przodek na Cyprze. Dzieje rodu Opalińskich wyłaniają się z pomroki dziejów w drugiej połowie XV w. Wówczas na scenę historyczną wkroczyło równocześnie kilku braci, synów kasztelana gnieźnieńskiego Piotra Bnińskiego (1390–1448). Można go uznać za protoplastę przynajmniej kilku gałęzi herbowych Łodziów. Za Władysława Jagiełły pełnił on ważne misje dyplomatyczne, w tym do Zygmunta Luksemburskiego. Obecny był też przy wystawianiu przywileju w Jedlni w 1430 r. Należy też odnotować w jego biografii dość niezwykły jak na polskie elity egzotyczny epizod. Wyruszył mianowicie na Cypr, gdzie służył tamtejszemu królowi Janusowi z Lusignan. Wrócił w 1432 r. jako członek poselstwa od cypryjskiego króla do Jagiełły. Poselstwo to chciało od króla polskiego udzielenia pożyczki na walkę z mamelukami wyznającymi islam. W zamian oferowało mariaż królewicza cypryjskiego z córką Jagiełły i wyspę Cypr w zastaw. Polski monarcha odparł, że nie może skorzystać z tej hojnej oferty, bo jego córka Jadwiga już dawno nie żyje, a ponadto sam zmaga się z potężnymi Tatarami, którzy także zagrażają chrześcijaństwu. Tak czy inaczej u zarania rodu Opalińskich pojawiła się oferta dyplomatyczna tyleż wówczas nierealna, co dziś kusząca.

ANHerb Łodzia

HERB: ŁODZIA

W polu czerwonym łódź złota. Anegdota herbowa wyjaśnia symbolikę i barwę: „My pływamy we krwi naszych wrogów”. Herb pojawił się w początkach XIV w., najstarszy zapis o nim pochodzi z 1415 r.

Pamiątka po spalonych heretykach. Kasztelan Piotr miał kilku synów. Piotr z Bnina i Radlina (ok. 1430–94) był od 1481 r. biskupem przemyskim, a dwa lata później przeniósł się na biskupstwo kujawskie. Maciej z Bnina i Mosiny (Mosiński, zm.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 39
Reklama