Pomocnik Historyczny

Sapiehowie

Portrety Sapiehów w galerii kodeńskiej. Portrety Sapiehów w galerii kodeńskiej. AN
Ród na początku XVII w. trafił do elity litewskiej władzy i zajmował w niej czołową pozycję do końca stulecia. Aż po XX w. Sapiehowie zachowali potęgę ekonomiczną.

Mityczny Palemon, prawdziwy bojar. Sapiehowie stworzyli genealogię mającą pokazać ich starożytne korzenie. Jako swojego przodka podawali Prospera Caesarinusa Columnę, towarzysza legendarnego Palemona, który po przegranej wojnie domowej z Cezarem schronił się w tej części Europy. Próbowali też wiązać ród z cesarzem bizantyńskim Andronikosem I Komnenosem z XII w. Według najbardziej popularnej tradycji, ukształtowanej zapewne pod koniec XVI w., mieli wywodzić się od Jana Sunigajły, kasztelana trockiego w latach 1413–33, który na mocy unii horodelskiej został przyjęty do herbu Lis.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 68