Pomocnik Historyczny

Tyszkiewiczowie

Jeden z wizerunków wyimaginowanych z galerii w pałacu łohojskim, stworzonej po 1793 r. Być może Kalenik Miszkowicz (XV w.). Jeden z wizerunków wyimaginowanych z galerii w pałacu łohojskim, stworzonej po 1793 r. Być może Kalenik Miszkowicz (XV w.). Muzeum Narodowe w Warszawie
Karierę zrobili w XVI w. Bardzo liczni i rozgałęzieni, Tyszkiewiczowie przetrwali czasy, gdy groziło im zubożenie i spadek w szeregi średniej szlachty.

Uboku Świdrygiełły. Panegiryści wyprowadzali Tyszkiewiczów od Giedyminowiczów, od kniaziów tatarskich, a niektórzy doszukiwali się ich korzeni w starych rodach greckich lub rzymskich. Według najnowszych ustaleń byli rodem ruskim, z wyznania prawosławnym. Za protoplastę należy uznać żyjącego na przełomie XIV i XV w. Miszkę (z ruska Michajła). Nic o nim nie wiemy, a o jego istnieniu wnioskujemy z patronimików (nazwisk synów utworzonych od imienia ojca). Synów miał pięciu i to jest pierwszy pewny fakt w dziejach rodu Tyszkiewiczów.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 76