Pomocnik Historyczny

Zamoyscy

Odwiedziny Jana Zamoyskiego u Jana Kochanowskiego w Czarnolesie na obrazie Karola Millera, 1877 r. Odwiedziny Jana Zamoyskiego u Jana Kochanowskiego w Czarnolesie na obrazie Karola Millera, 1877 r. Muzeum Narodowe w Krakowie
Dzięki ordynacji, która przetrwała do XX w., kolejne pokolenia Zamoyskich wpływały na historię Polski.

Legendarny obrońca Łokietka. Legendarne początki rodu Zamoyskich sięgają czasów króla Władysława Łokietka i bitwy pod Płowcami w 1331 r., w której podobno rycerz Florian Szary miał uratować króla. Ten w uznaniu zasług nadał mu włości oraz herb Jelita. Choć historyczności Floriana nie udało się udowodnić, to opowieść o jego zasługach przetrwała.

DEWIZA: To mniej boli

Od bitwy pod Płowcami do chwili, gdy Zamoyscy zaczęli odgrywać większą rolę polityczną, minęło ponad 200 lat.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody magnackie; s. 82