Pomocnik Historyczny

Chodkiewiczowie

Jan Karol Chodkiewicz (1560–1621), malarz nieznany, przełom XVIII i XIX w. Jan Karol Chodkiewicz (1560–1621), malarz nieznany, przełom XVIII i XIX w. Muzeum Narodowe w Warszawie
Historycy starają się rozstrzygnąć, czy rodzina pochodziła z Litwy, czy też wywodziła się od kijowskich bojarów.

Za protoplastę uważa się Chodkę Juriewicza (brak dat urodzin i zgonu), którego syn Iwan Chodkiewicz (zm. 1484 r.) odgrywał znaczącą rolę na Litwie, m.in. dowodził wojskami posiłkowymi podczas wojny trzynastoletniej toczonej przez Polskę z Zakonem Krzyżackim. Następnie objął urząd starosty łuckiego oraz wojewody kijowskiego. Po zdobyciu Kijowa przez Tatarów w 1484 r. trafił do niewoli i wkrótce zmarł.

Jedyny syn wojewody Aleksander Chodkiewicz (1457–1549) przeniósł się na północ Litwy, co ułatwiało mu objęcie funkcji wojewody nowogródzkiego oraz dzierżawienie kilku starostw.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody; s. 88