Pomocnik Historyczny

Czetwertyńscy

Maria Naryszkin z domu Czetwertyńska (1779–1854) sportretowana przez Józefa Grassiego, 1807 r. Maria Naryszkin z domu Czetwertyńska (1779–1854) sportretowana przez Józefa Grassiego, 1807 r. AN
Tradycja wywodzi Czetwertyńskich od Światopełka II, wielkiego księcia kijowskiego z dynastii Rurykowiczów.

Nazwa rodu pochodzi od miejscowości Czetwertnia nad Styrem i jako pierwszy zaczął jej używać w XIV w. Aleksander Światopełkowicz. Jego dwaj synowie – Andrzej i Fedor – dali początek głównym liniom rodu. Andrzej otrzymał położoną po drugiej stronie Styru wieś, która z czasem stała się miasteczkiem Nowa Czetwertnia; Fedor pozostał właścicielem Czetwertni. Herb Czetwertyńskich – Pogoń Ruska – używany był w Rzeczpospolitej przez te rody, które swoje pochodzenie wywodziły od Ruryka.

Pomocnik Historyczny „Wielkie rody Rzeczpospolitej” (100161) z dnia 17.02.2020; Rody; s. 89